Støtte til skoler

 

Skoleklasser som skal reise på studietur med et innhold som kan relateres til sikkerhets- og forsvarspolitikk kan søke Folk og Forsvar om økonomisk støtte. Vanligvis er denne støtten beregnet til 100 kr pr elev og max 10 000 kr. Forutsetningen for økonomisk støtte til studieturer er, med noen unntak, at Folk og Forsvar får avholde en temadag (ca. 2-3 skoletimer) med en orientering som er spesialtilpasset for turens innhold. Det er ingen kostnader for skolene knyttet til disse temadagene.

Den vanligste støtten Folk og Forsvar gir er til klasser som reiser med de idealistiske organisasjonene "Aktive Fredsreiser" eller "Hvite Busser" og besøker de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. I disse tilfeller pleier Folk og Forsvar å bidra med en foredrag om Den andre verdenskrig og Holocaust. I tillegg kan foredraget utvides til også å gjelde Den kalde krigen om det er ønskelig. Folk og Forsvar har imidlertid også innvilget støtte til studieturer med andre formål, og om det er tvil om deres planlagte studietur kvalifiserer til støtte er det bare å ta kontakt med oss.

Folk og Forsvar hjelper til å ordne besøk for skoler på institusjoner i Brussel. Studieturene til består primært av besøk på NATO HQ og SHAPE, det militære hovedkvarteret i Mons. Besøket på HQ inneholder et fyldig program med foredrag om aktuelle, politiske NATO spørsmål. I tillegg møter de her den norske NATO-delegasjon og får deres vurdering av de aktuelle problemstillingene. Studentene har mulighet til å stille de spørsmål de måtte ønske.
Studentene besøker også SHAPE hvor de får et foredrag om SHAPEs arbeidsområder. Her deltar et panel av offiserer, også norske, som svarer på spørsmål.
Gjestene avslutter med en omvisning på området.


Andre institusjoner som Folk og Forsvar formidler kontakt med er Den norske EU-delegasjon. Her blir studentene oppdatert om Norges forhold til den europeiske unionen, i særdeleshet om EØS-avtalen. Her kan det også legges inn en omvisning i EU-parlamentet.
LO og NHOs kontorer i Brussel blir også besøkt av en del skoler. Hos disse organisasjonene får studentene innblikk i det arbeidet som gjøres innen deres interesseområder i EU.


Skolene har i tillegg egne kontakter som de besøker. Dette kan være videregående skoler eller universitet, hvor det gjennom året har vært ulike former for kontakt mellom lærere og elever.

Søknad om økonomisk støtte sendes til post@folkogforsvar.no

 

.

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema