Nordisk samarbeid

De ansatte i Folk og Forsvar er avhengige av kontinuerlig oppdatering innen fagfeltet, for å kunne levere god og relevant informasjon videre. Det er viktig å utvikle et internasjonalt kontaktnett, og Folk og Forsvar samarbeider med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Finland. Hvert år arrangeres en nordisk konferanse hvor de nordiske landene møtes med hver sin delegasjon. Hvem som er vertsland for konferansen går på omgang, og temaene varierer. 

 

 

Foto: Folk og Forsvar

 

 

 

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema