Program og seminarinformasjon

Folk og Forsvar arrangerer ca. 15 sikkerhetspolitiske seminar hvert halvår. Hensikten med seminarene er gjennom foredrag, spørsmålsstillinger og diskusjoner å belyse enkelte vesentlige sider ved vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En tar videre sikte på å øke deltakernes kjennskap til vårt militære forsvar og vårt sivile beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over en dag, med start kl. 0845 og avslutning ca. kl. 1400. Seminarene tilbys ikke med overnatting, da deltakerne bør komme fra området i rimelig nærhet til seminarstedet.

Deltakerne vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler og ungdomsorganisasjoner i området, representanter fra noen av våre 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner, Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret.

Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Ved overtegning vil en ta med de som først har tegnet seg.

Folk og Forsvar sørger for lunsj under seminaret.

Program 2018

08:45-09:00 Registrering
 

09:00-09:10 Konferansestart: Hva er Folk og Forsvar? 
 

09:10-09:40 Samfunnssikkerhet: Hva gjør Staten og hvordan bidrar Forsvaret?
 

09:40-09:55 Pause
 

09:55-10:35 Konflikter – årsaker og utvikling
 

10:35-10:50 Pause
 

10:50-11:20 Konfliktløsning og Stormaktsspill
 

11:20-12:10 Lunsj
 

12:10-12:40: Høstens konfliktområde: Korea, hva skjer?
 

12:40-12:50: Pause
 

12:50-13:20: Menneskerettigheter under press
 

13:20-13:30 Pause
 

13:30- 14:00: Falske nyheter og kampen om sannheten


14:00-14:15 Evaluering og Quiz

 

Se seminarprogram for halvåret.

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema