Sikkerhetspolitisk leksikon

For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske leksikon. Verden omkring oss er i kontinuerlig endring, og vi opplever et stadig behov for lettforståelig faktainformasjon. Boken tar sikte på å dekke temaene forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonale organisasjoner, konfliktområder og vårt nasjonale forsvar. Det er vårt håp at boken kan være til nytte for både skoleelever, studenter og fagfolk av forskjellig sort, samt lesere med en allmenn interesse for emnene.

HANDLEKURV
Ja, jeg vil abonnere på Kontaktbladet
Send inn
Sender inn info...
Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema