Styret 2018

Arbeidsutvalget

Leder

Are Tomasgard
LO 

Nestleder
Jon Kristiansen
Næringslivets Hovedorganisasjon

Generalsekretær
Monica K. Mattsson Kämpe
Folk og Forsvar

Folk og Forsvars
Styremedlemmer:


Rep. NHO
Mari Ulstein, Forsvars- og sikkerhetsindustriens for.                      

Rep. LO
Espen Finne
Norges Offisersforbund

Terje Vestvik
Det Frivillige Skyttervesen

Sigurd Hellstrøm
NROF

Liv Margareth Thorkelsen
Forsvarets Høgskoleforening

Britt T. B. Brestrup
NVIO

Per Erik Ommundsen
Politiets Fellesforbund

 

 

Vararepresentanter i styret:

Brita Skallerud
Norges Bondelag

Eirik Natlandsmyr
Norges Unge Venstre

Tom-Rune Klemetsen
NTL Forsvaret

Iren Isfeldt
Forsvarets Seniorforbund

Mai Britt Buhaug
Norske Kvinners Sanitetsforening

Forsvarets observatør i styret:

Oberst Odd Inge Botillen
Forsvarsstaben
 
Observatør fra sivil myndighet i styret
:

Avdelingsdirektør Per K. Brekke
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap

 

Revisor


Statsautorisert revisor Steinar Andersen
Horwath Revisjon DA

Valgkomiteen

Jorunn Sjøli
Norske Kvinners Sanitetsforening

Christian Chramer
Næringslivets Hovedorganisasjon

Kine Smith-Larsen
Landsorganisasjonen i Norge

     
Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema