USA

Folk og forsvar arrangerer årlig studietur til USA. Det er begrenset antall plasser, så interesserte bes sende en kortfattet "søknad", og fortelle litt om egen bakgrunn og interesse for turen.
For nærmere opplysninger om studietur til USA, kontakt Folk og Forsvar på mail post@folkogforsvar.no.

Studietur til USA

Folk og Forsvar har i mange år arrangert studieturer til USA. Gruppen som reiser over består av 12-15 personer med ulik relevant bakgrunn. I fjor ble turen avholdt i slutten av oktober – og programmet strekker seg over 8-9 dager. Det innholder blant annet besøk i FN-systemet i New York, den norske ambassaden i Washington DC, Pentagon, State Departement og CSIS samt besøk hos NATO ACT i Norfolk.


Utdrag fra programmer høsten 2017

Dag 1
Ankomst New York – Avreise med tog til Washington DC

Dag 2
Sightseeing i Washington DC
Tid til egen disposisjon.

Dag 3
Program på den norske ambassaden
F-35 Program Update
US policy / foreign policy
Heritage Foundation

Dag 4
Program i Pentagon
Møte med Acting Deputy Director North West Europe
Guidet omvisning/Pentagon Tour
Møte med repr. fra Russia Office - Ukraine / Russia situation update, samt
ISIL, Syria and Middle East update

Møte hos Atlantic Council, Russia and Middle East experts (navn kommer)

Ettermiddag, avreise mot Norfolk

Dag 5
Program på HQ SACT Command Brief
Brief om den norske kontingenten i Virginia

Skipsbesøk på carrier                    

Dag 6
Fly  Norfolk - New York.

Dag 7
Program på FN-delegasjonen
Orientering fredsbevarende operasjoner
Orientering om FNs Sikkerhetsråd
Orientering om den humanitære krisen

Omvisning i FN bygget

Dag 8
Formiddagen til egen disposisjon
Hjemreise

alt

altaltaltalt

 

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema