Brussel

Folk og Forsvar arrangerer årlig studieturer til Brussel. Det er begrenset antall plasser, så interesserte bes sende en kortfattet "søknad", og fortelle litt om egen bakgrunn og interesse for turen.

Det blir vanligvis arrangert to turer i året, høst og vår.

For nærmere opplysninger om studietur til Brussel, kontakt post@folkogforsvar.no.

Studieturer til til Brussel med besøk på NATO HQ, SHAPE og Den norske EU-delegasjonen arrangeres en gang i året for våre medlemsorganisasjoner, representanter fra Stortinget og Forsvarsdepartemenet. Turene varer i tre dager.

Besøket på Den norske EU-delegasjonen inneholder foredrag av den norske ambassadøren til EU, som gir en orientiering av samarbeidet mellom Norge og EU, og et foredrag av forsvarsråden ved EU-delegasjonen som orienterer om EUs utvikling på det utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske felt, samt Norges samarbeid med EU på dette området.

Programmet på NATO hovedkvarteret er omfattende. Det starter med et foredrag/orientering om aktuelle politiske NATO spørsmål og NATOs utvikling for øvrig. Her kommer foredragsholdere fra NATOs Public Diplomacy Division. Så følger en informasjonsskevens om militære spørsmål, levert av en norsk militær representant til NATO. Deretter holder den norske NATO-ambassadøren en orientering om aktuelle perspektiver for Norges NATO-politikk. Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Avslutningsvis følger et foredrag om EU, dette holdes av den norske EU-delegasjonen. De tar for seg aktuelle saker om utviklingen  i EU og om Norges posisjon.

Dag to besøker gruppen det militære hovedkvarteret SHAPE i Mons. Her innledes det med grundig gjennomgang av SHAPEs historie, arbeidsområde og nye operasjoner. Deretter blir det et møte med et panel, bestående av offiserer fra diverse NATO-land.

Disse svarer på spørsmål fra deltakerne, og gir utdypende kommentarer. Som avslutning på turen besøkes slagmarkene på Waterloo.

Den sosiale delen av besøket ivaretas av diverse lunsjer og en mottakelse hos den norske NATO-ambassadøren.

Det blir vanligvis arrangert to turer i året, høst og vår.

Et eksempel på program i Brussel:

Onsdag 

Kl.0630 Oppmøte Gardermoen
Kl.0815 Flyavgang
Kl.1000 Ankomst  Brussel
11.30-15.00 Program på Den norske EU-delegasjonen

Resten av kvelden til egen disposisjon

Torsdag
Kl.0700 Frokost
Kl.0800 Bussavgang til NATO HQ
Kl. 0915 Arrival and welcome 
Norwegian Delegation to NATO
Kl.0945 Introduction, briefing and discussion on Current
NATO Political Issues 
External Relations, Public Diplomacy Division
Kl.1030 Coffee break
Kl.1100 Briefing on Military Issues 
Norwegian Military Representative
Kl.1200 Buffet lunch in Salon des Ambassadeurs as guests of the Public Diplomacy Division
Kl.1330 Briefing and discussion on Norwegian NATO Perspectives
Kl.1430 Briefing on EU- developments and Norways’s Position 
Mission of Norway to the European Union
Kl-1530 DEPARTURE
KL.1800 Depart from the hotel
Kl.1830 - 2000 Reception at the Norwegian Ambassador’s Residence

Fredag
Kl.0700 Frokost
Kl.0800 Avreise med buss til SHAPE, Mons
Ta med bagasjen i bussen.
Kl.0915 Arrive SHAPE main building.
Met by Action Offiser. To Conference Room.
Kl.0925 Welcome remarks by a representative of the NO/NMR
Kl.0930 Briefing on “ACO Today and the Way Ahead" by LCDR Bilsky PLN/PIO
Kl1115 Question and Answer period by Officers from PIO
Kl.1230 Transfer to SHAPE Officers’ Club escorted by LCDR Bilsky
Kl.1245 Vin d’Honneur and no host lunch in the SHAPE Officers’ club
Kl.1415 Avreise med buss til Waterloo, besøk på slagmarkene.
Kl.1900 Flyavgang
Kl.2055 ca Ankomst Gardermoen

altaltaltalt

 

Siste artikler
Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi...
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema