Brussel

Folk og Forsvar arrangerer årlig studieturer til Brussel. Det er begrenset antall plasser, så interesserte bes sende en kortfattet "søknad", og fortelle litt om egen bakgrunn og interesse for turen.

Det blir vanligvis arrangert to turer i året, høst og vår.

For nærmere opplysninger om studietur til Brussel, kontakt post@folkogforsvar.no.

Studieturer til til Brussel med besøk på NATO HQ, SHAPE og Den norske EU-delegasjonen arrangeres en gang i året for våre medlemsorganisasjoner, representanter fra Stortinget og Forsvarsdepartemenet. Turene varer i tre dager.

Besøket på Den norske EU-delegasjonen inneholder foredrag av den norske ambassadøren til EU, som gir en orientiering av samarbeidet mellom Norge og EU, og et foredrag av forsvarsråden ved EU-delegasjonen som orienterer om EUs utvikling på det utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske felt, samt Norges samarbeid med EU på dette området.

Programmet på NATO hovedkvarteret er omfattende. Det starter med et foredrag/orientering om aktuelle politiske NATO spørsmål og NATOs utvikling for øvrig. Her kommer foredragsholdere fra NATOs Public Diplomacy Division. Så følger en informasjonsskevens om militære spørsmål, levert av en norsk militær representant til NATO. Deretter holder den norske NATO-ambassadøren en orientering om aktuelle perspektiver for Norges NATO-politikk. Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Avslutningsvis følger et foredrag om EU, dette holdes av den norske EU-delegasjonen. De tar for seg aktuelle saker om utviklingen  i EU og om Norges posisjon.

Dag to besøker gruppen det militære hovedkvarteret SHAPE i Mons. Her innledes det med grundig gjennomgang av SHAPEs historie, arbeidsområde og nye operasjoner. Deretter blir det et møte med et panel, bestående av offiserer fra diverse NATO-land.

Disse svarer på spørsmål fra deltakerne, og gir utdypende kommentarer. Som avslutning på turen besøkes slagmarkene på Waterloo.

Den sosiale delen av besøket ivaretas av diverse lunsjer og en mottakelse hos den norske NATO-ambassadøren.

Det blir vanligvis arrangert to turer i året, høst og vår.

 

 
Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema