Nytt temahefte

Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om FN, NATO, EU og OSSE

Heftet kan bestilles kostnadsfritt her, eller lastes ned i pdf.

 

Det var først etter Den første verdenskrig at muligheten for å forhindre ny krig gjennom samarbeid ble utforsket, med opprettelsen av Folkeforbundet som en del av Versailles-traktaten. Etter Den andre verdenskrig og utover i Den kalde krigen stod tanken om at krig best kunne unngås ved at statene gikk sammen og organiserte seg fortsatt sterkt. Det er i denne perioden de fire viktigste sikkerhetspolitiske organisasjonene fra et europeisk perspektiv ble opprettet. De forente nasjoner (FN) ble opprettet som en videreføring av Folkeforbundet; det som i dag heter Den europeiske union (EU) ble dannet for å forhindre en ny krig mellom (Vest-) Tyskland og Frankrike; NATO skulle være en forsvarsallianse mot den sovjetiske trusselen; og dagens Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) skulle bedre forholdet mellom partene i Den kalde krigen. En av fordelene med å gjennomføre internasjonale operasjoner under fanen til en internasjonal organisasjon, er at den da har et formelt godkjentstempel fra medlemslandene. Det gir økt legitimitet til operasjonen og reduserer sjansen for at land intervenerer basert på egne, nasjonale interesser. Dette temaheftet vil se nærmere på de fire viktigste sikkerhetspolitiske organisasjonene for Norge: FN, NATO, EU og OSSE. 

Heftet kan bestilles kostnadsfritt her, eller lastes ned i pdf.

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema